Steun onze SeaWatch'ers! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Steun onze SeaWatch'ers!

Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B wil met de hulp van vrijwillige burger-wetenschappers (SeaWatch'ers) betrouwbare langetermijngegevens genereren van het Noordzeestrand en het kustwater. Deze langetermijngegevens zijn van essentieel belang bij het bestuderen van de milieuveranderingen die het strand en de zee ondergaan door vervuiling, klimaatverandering, overexploitatie van de rijkdommen van de zee, etc.

De Noordzee verandert constant onder invloed van natuurlijke oorzaken en menselijke ingrepen. Het klimaat wijzigt, de zeespiegel stijgt, offshore windparken verschijnen en stranden worden beschermd tegen een 1000-jarige storm. Intussen verzuurt de zee, vestigen zich allerlei exotische zeedieren, tekenen kwallen present en neemt de plastic vervuiling zienderogen toe. Maar er is ook goed nieuws: Noordzeewater bevat minder vervuilende metalen en olie, en purperslakken blijken na dertig jaar afwezigheid onze kust te hebben herontdekt.

Toch, hoe raar het ook klinkt, er zijn weinig of geen betrouwbare langetermijn gegevens beschikbaar die uitspraken over trends mogelijk maken. Als gevolg hiervan moeten we op vragen als 'Zijn er nu meer of minder kwallen dan pakweg vijftig jaar geleden?' het antwoord deels schuldig blijven. Het strandobservatienetwerk SeaWatch-B wil met de hulp van burgerwetenschappers dit euvel helpen oplossen. Hiertoe is een haalbaar en wetenschappelijk verantwoord meetprogramma ontwikkeld.

In 2019 zetten 20 vrijwilligers zich in voor SeaWatch-B. Deze brachten het aantal meetcampagnes op 166, tellend vanaf het begin van het strandobservatienetwerk in juni 2014.

De meetresultaten van juni 2014 - juni 2018 werden gebundeld in het eerste SeaWatch-B rapport Hoe is de Noordzee eraan toe?. Hieruit blijkt dat de Belgische Noordzee een verder schrijdende impact door de mens ondervindt, met voorop de effecten van klimaatwijziging. Koudwatersoorten zoals de grijze garnaal nemen in vergelijking met gelijkaardige studies van 20 jaar geleden in aantal af, warmwaterfauna zoals de giftige kleine pieterman, de kleine heremietkreeft en bepaalde exoten (Amerikaanse ribkwal) worden juist talrijker.

Dit rapport sterkt ons in het belang van de metingen. SeaWatch-B zet het werk verder om langetermijn gegevens te verzamelen waardoor trends zich steeds duidelijker zullen aftekenen.

Onze bijdrage: opvolgen van het SeaWatch-B project, opleiden van vrijwilligers, ontwikkelen en beheer van een database, etc.

Uw gift laat ons toe staalnamemateriaal aan te kopen voor onze vrijwilligers en alle data en informatie afkomstig van de strand– en zeeobservaties te beheren. Een volledige uitrusting bijvoorbeeld kost 500 EUR en daarmee kan een vrijwilliger een staalnameactiviteit uitvoeren, inclusief kruien, afval wegen, de temperatuur van het strandwater bepalen, vissen meten, etc.

Doneer

Voor meer informatie over dit programma, recente activiteiten en beelden van eerder waargenomen strandvondsten, bekijk de SeaWatch-B website.