Steun de WoRMS-editors! | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Steun de WoRMS-editors!

WoRMS, de Wereldlijst van Mariene Soorten, is dé referentielijst van alle leven in de oceaan. Momenteel werken wereldwijd meer dan 200 editors, elk met hun expertise binnen een taxonomische groep, aan deze wereldlijst op vrijwillige basis. Er worden jaarlijks tot 2000 nieuw beschreven soorten aan de lijst toegevoegd.

WoRMS, de Wereldlijst van Mariene Soorten, streeft naar het omvatten van alle soorten die beschreven werden sinds het pionierswerk van Carl Linnaeus en wordt continu geüpdatet en verbeterd door een groep van taxonomische experten, ‘de editors’.

De wereldlijst aanvullen en corrigeren vergt een enorme inspanning en is afhankelijk van de expertise en tijd van de editors. Het is bovendien een race tegen de tijd, in een veranderende oceaan (door o.a. opwarming, vervuiling en verzuring) waar soorten dreigen uit te sterven alvorens ze ontdekt worden.

Onze bijdrage: coördinatie en disseminatie van de fondsen aan de WoRMS-editors, bijvoorbeeld door het uitreiken van WoRMS-editor beurzen t.w.v. 500 EUR.

Uw gift zal dienen om het werk van de WoRMS-editors te steunen. Dit houdt o.a. in: het opvullen van hiaten in de lijst, bijwonen van internationale workshops en meetings, uitbreiden van de inhoud en verbeteren van de kwaliteit van taxonomische databases, inschakelen van personeel voor de verificatie van taxonomische informatie, en de aankoop van wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie over de sponsors en een overzicht van alle WoRMS-activiteiten vindt u op de WoRMS-website.

Doneer


WoRMS-editor beurzen 2021

In 2021 ontvingen WoRMS-editors (wereldexperts in taxonomie van zeedieren of -planten) via De Zee als Goed Doel een ‘editors’ beurs t.w.v. 500 EUR om de WoRMS-databank te vervolledigen. Deze Wereldlijst van Mariene Soorten bundelt de taxonomische informatie van alle mariene soorten ter wereld. Het is hét bevolkingsregister voor alle zeedieren en -planten van deze planeet. In 2021 reageerden zeven WoRMS-editors op de oproep om zichzelf of een student te laten ondersteunen bij het aanvullen en vervolledigen van WoRMS. Vier hiervan ontvingen financiële steun.

  • Tammy Horton en Georgina Valls Domedel uit Engeland voegden nieuwe informatie toe voor de vlokreeften. Door de beurs konden zij voor 167 soorten de originele naam linken, voor 400 genera de typesoort, en voor 1.436 soorten de originele beschrijving. Verdervulden ze de habitat en fossiele informatie aan voor de vlokreeften, en voegden ze PDFs toe aan publicaties. Samen resulteerde dit in meer dan 2.500 toevoegingen en bewerkingen.
  • Silvia S. Sala uit Argentinië vervolledigde DiatomBase, één van de subportalen van WoRMS. Samen met vier collega’s focuste ze op het aanvullen van informatie voor 459 speficieke kiezelwiertaxa. Door deze grant konden Silvia en haar collega’s 277 namen editeren, 310 originele lijntekeningen, meer dan 600 distributies, en informatie voor 246 specimens toevoegen. Dit alles is goed voor meer dan1.470 toevoegingen en bewerkingen.
  • Stephanie Pflaumbaum uit Duitsland voegde nieuwe informatie toe voor de fossiele zoet-en brakwater tweekleppigen. Onder de begeleiding van de taxonomische experten Thomas A. Neubauer and Simon Schneider, vulde ze 798 type localiteiten en 332 fossiele attributen aan. Stephanie verzorgde zo 1.130 toevoegingen.
  • De vierde beurs, gericht op vrijlevende rondwormen, kon door onvoorziene omstandigheden nog niet gerealiseerd worden.

Dankzij deze beurzen zijn er maar liefst 5.100 toevoegingen en bewerkingen doorgevoerd waardoor de Wereldlijst van Mariene Soorten weer wat completer is.


WoRMS-editor beurzen 2019 - 2021

In 2019 ontvingen de eerste vijf taxonomische experten financiële steun via De Zee als Goed Doel, daarna volgden in 2020 vier beurzen, in 2021 werden vijf beurzen toegekend. Details over hoe zij gebruik maakten van de WoRMS-editors beurs is te lezen op de WoRMS-website (Engelstalig) of in de Jaarverslagen voor schenkers.