UNESCO/IOC Project Office for IODE | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

UNESCO/IOC Project Office for IODE

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE is wereldwijd het belangrijkste opleidingscentrum van het IODE-programma. Als bijzondere opdracht staat het VLIZ, sinds 2005, in voor de huisvesting en ondersteuning van het UNESCO/IOC Project Office for IODE.

Meer dan vijftig jaar geleden startte de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO (IOC) het International Oceanographic Data and Information Exchange (IODE) programma op. Sinds de oprichting van IODE in 1961 was, en is, het de bedoeling om het mariene onderzoek te verbeteren om zo de exploitatie en de ontwikkeling van mariene gebieden te ondersteunen. Dit gebeurt door de uitwisseling van mariene data en informatie tussen lidstaten te vergemakkelijken en door toepassingen te ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van gebruikers van mariene data en informatie.

Om te beantwoorden aan nieuwe uitdagingen, die kwamen bovendrijven naarmate het IODE-programma zich verder ontwikkelde, is het UNESCO/IOC Project Office for IODE in april 2005 opgericht. Eén van de belangrijkste diensten die het projectkantoor aan de lidstaten van de IOC aanbiedt, is het hosten en beheren van websites en databanken van landen die zelf niet over de infrastructuur beschikken om dit terdege te doen. Zo staat het projectkantoor in voor meer dan 50 oceaangerelateerde websites en databanken.

Het IODE-programma zet sterk in op opleiding, met name op het ervoor zorgen dat alle lidstaten over de nodige kennis en expertise beschikken om data en informatie betreffende de oceaan te beheren en te gebruiken. Op kwaliteit gecontroleerde data en informatie zijn essentiële onderdelen voor het ontwikkelen van nationaal, regionaal en internationaal beleid met betrekking tot de oceaan en kustgebieden.

Voor het aanbieden van opleidingen en educatie werkte het IODE-programma een regionale strategie uit, steunend op Ocean Data en Information Networks (ODINs). Daarna volgden het OceanTeacher opleidingssysteem en de Ocean Teacher Academy (OTA), ontwikkeld en gecoördineerd in Oostende.

Het UNESCO/IOC Project Office for IODE is wereldwijd het belangrijkste opleidingscentrum van het IODE-programma. Sinds 2005 volgden meer dan duizend mensen uit 120 landen er een opleiding. Zodoende verbeterden ze hun individuele technische vaardigheden maar tezelfdertijd vergrootten ze de technische capaciteit van hun land.

Sinds 2012 is ook het internationaal secretariaat van het Ocean Biogeographic Information System (OBIS) gehuisvest in het UNESCO/IOC Project Office for IODE. OBIS was de data- en informatiecomponent van de Census of Marine Life, een wereldwijd initiatief om het in kaart brengen van wat leefde, leeft en zal leven in onze oceanen. Op de 25ste Algemene Vergadering van IOC-UNESCO is OBIS geadopteerd als een nieuw project van IODE. OBIS's databank wordt gevoed door een twintigtal nationale, regionale (waaronder EurOBIS van VLIZ) en thematische datacentra (OBIS nodes).

Als bijzondere opdracht staat het VLIZ, sinds 2005, in voor de huisvesting en ondersteuning van het UNESCO/IOC Project Office for IODE. Dit houdt onder meer in dat het VLIZ het projectkantoor onthaalt als naaste gebuur in de InnovOcean site en dat jaarlijks 500 000 EUR besteed wordt aan de ondersteuning van opleidingen van buitenlandse studenten en experten in oceanografisch databeheer, en het voorzien van vier lokale medewerkers voor de operationele werking. Het netwerk en datasysteem van OBIS wordt eveneens gecoördineerd vanuit Oostende door twee IOC medewerkers.

 

Lees meer over de activiteiten van afgelopen jaar in de bijlagen van het VLIZ-jaarboek.

Meer informatie over het UNESCO/IOC Project Office for IODE.

Meer informatie over het Ocean Biogeographic Information System (OBIS).

Meer informatie over de medewerkers van het UNESCO/IOC Project Office for IODE.