Van Veen grijper | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Van Veen grijper

Een Van Veen grijper neemt (verstoorde) sedimentmonsters, tot een diepte van 15 cm, van de zeebodem. Wanneer deze grijper op de bodem gebracht wordt, kan deze sediment ‘happen’ met behulp van de grijperhelften. De Van Veen grijper wordt vooral gebruikt voor het bestuderen van macrofauna en is minder geschikt voor staalnames van (1) een grofkorrelige ondergrond, (2) hardere bodems en (3) in een omgeving waar sterke stromingen voorkomen. 

Hoe werkt een Van Veen grijper?

De Van Veen grijper wordt via een kabel tot op de bodem gebracht. Tijdens deze afdaling worden de twee grijpershelften open gehouden zoals een open schaar. Deze worden in deze positie gehouden met behulp van haakje. Om de haak in juiste positie te houden moet de Van Veen grijper met een gelijkmatige en niet te hoge snelheid naar beneden gelaten worden. Eenmaal de grijpers de bodem raken zal de haak de grijpers loslaten. Aan elke grijpershelft is een lange arm/stang verbonden die zorgt voor een beter hefboomeffect tijdens sluiting bij het ophalen van de kabel. Op het onderzoeksschip wordt de Van Veen grijper geleegd op een opvangbak en schoongemaakt. 


Van Veen grijper met aanduidingen. © VLIZ

  Werking van een Van Veen Grijper

  Foto's

Waarom een Van Veen grijper gebruiken?

  • De Van Veen grijper is een eenvoudig instrument voor het verzamelen van macrobenthos
  • Snelle monstername
  • De bodemstalen geven een representatief monster van de zeebodem en het type bodem kan vrijwel direct geïdentificeerd worden

Enkele studies:

  • Bestuderen van de variabiliteit in de biodiversiteit van macrobenthos op lange termijn en de relatie met antropogene activiteiten langs de Belgische continentale shelf

Dit gebeurde in het kader van het MACROBEL-project.

  • Vergelijken van de efficiëntie tussen de Reineck box corer en Van Veen grijper:

Beukema, J.J. et al. (1974):

  • Milieueffectenrapport (MER) over de constructie en exploitatie van een windturbinepark op de Bligh Bank door Belwind NV

Onderzoek naar de fauna, flora en biodiversiteit bij het windturbinepark. De staalname van de macrobenthos werd gedaan met behulp van een Van Veen grijper.
MER Offshore Windmolenpark Bligh Bank. Belwind NV. Ecolas NV: België (2007)                

Technische details

De Van Veen grijper dat het VLIZ ter beschikking heeft, bevat volgende technische details:

  • Gewicht: ± 70 kg
  • Monsteroppervlak: 0,1 m2
  • Hoogte: 1,2 m
  • Tilhoogte moet ±2 m bedragen

Gebruik maken van de Van Veen grijper?

Wetenschappers verbonden aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen kunnen gebruik maken van onze apparatuur. Gelieve het VLIZ te contacteren voor meer informatie.

Gebruik en voorwaarden

Opgelet! Indien u als wetenschapper gebruik maakt van de Van Veen grijper die door het VLIZ ter beschikking gesteld wordt, gelieve daar dan als volgt aan te refereren in uw publicaties: 'Dit werk werd ondersteund door data & infrastructuur beschikbaar gesteld door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)'.