Onderzoekscentra | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Onderzoekscentra

Het VLIZ-onderzoek zal worden uitgevoerd door multidisciplinaire onderzoekscentra of 'Centres of Excellence'. De VLIZ-onderzoekcentra worden of zullen worden (verder) ontwikkeld om dé kennis- en infrastructuurhubs te worden op wereldniveau. Dit met de betrokkenheid van meerdere VLIZ-afdelingen.

Dergelijke excellentiecentra zullen zichtbaarheid creëren voor het VLIZ, Vlaanderen en zijn mariene onderzoeksgemeenschap in de internationale mariene onderzoekscontext en zullen stimulansen vormen voor gezamenlijk onderzoek. Ze zullen een rol spelen in verschillende onderzoeksthema's en zullen ook onderzoek genereren door middel van een voortdurende verbetering van hun diensten en technologieën.

  • Het Marien Datacentrum van het VLIZ is een gevestigde waarde en internationaal bekend. Via zijn datasystemen en data-infratructuren zal de verdere valorisatie van de groeiende hoeveelheid mariene gegevens worden voortgezet met behulp van de nieuwste data-analyse- en dataminingtechnieken.
  • Het Marine Robotics Centre wordt momenteel uitgebouwd. De nu beschikbare ROV Genesis zal worden aangevuld met andere mariene robots en bijbehorende uitrusting, werkruimte, ontwikkelings- en testfaciliteiten.
  • Binnen het Marine Observation Centre (MOC) bouwt VLIZ verder op de activiteiten die werden opgestart binnen het LifeWatch ESFRI-project. Dit centrum voert essentiële en langdurige multidisciplinaire observaties uit om het inzicht in de dynamiek en verandering van mariene en kustecosystemen te verbeteren. Dit gebeurt door het uitbouwen, inzetten en optimaliseren van kosteneffectieve, innovatieve en geïntegreerde observatiesystemen. Deze bestaan uit een netwerk van bio-sensoren op zee en in het kustgebied in combinatie met maandelijkse en seizoenale multi-disciplinaire meetcampagnes met de RV Simon Stevin op het Belgisch deel van de Noordzee.