Onderzoeksstrategie | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Onderzoeksstrategie

In 2017 heeft het VLIZ het mandaat gekregen om onderzoek te initiëren en uit te voeren. Het VLIZ wil een meerwaarde creëren in het mariene onderzoekslandschap door middel van multidisciplinaire onderzoeksactiviteiten. Dit in samenwerking met, aanvullend aan en ter versterking van andere (mariene) onderzoeksgroepen in Vlaanderen, België of in het buitenland.

De afdeling Onderzoek ontwikkelde een onderzoekskader, beschreven in de VLIZ-onderzoeksstrategie. Het beschrijft hoe onderzoek wordt uitgevoerd op het VLIZ en specificeert de onderzoeksthema's die we actief willen nastreven.

Download de VLIZ-onderzoeksstrategie

Door samenwerking wil VLIZ de mariene onderzoeksgemeenschap versterken en de accumulatie van mariene kennis en uitmuntendheid in marien onderzoek bevorderen. De samenwerking met andere (mariene) onderzoeksgroepen kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de behoeften en de schaal van de onderzoeksactiviteiten. Voorbeelden zijn: 

 • collaboratief gebruik van onderzoeksinfrastructuur en/of gegevens,
 • co-promotorschap en/of begeleiding van MSc- of PhD-studenten,
 • gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering van bemonsteringscampagnes of experimenteel ontwerp,
 • het samenbrengen van partners met complementaire expertise,
 • het voorbereiden van gezamenlijke projectvoorstellen voor externe financiering op nationaal en internationaal niveau.

In de onderzoeksstrategie van het VLIZ worden zes grote onderzoeksthema’s vermeld. Alle thema's laten een multidisciplinaire benadering toe van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

 • Ocean Services in a Changing Ocean is bedoeld om ons begrip van dynamische mariene ecosystemen en hun diensten voor de samenleving te verbeteren.
 • Ocean Past omvat prehistorisch, archeologisch en historisch zeeonderzoek.
 • Ocean Observation dekt onderzoek naar technologieën voor het verbeteren van de detectie en identificatie van patronen en processen in de oceaan.
 • The Ocean and Human Health probeert het effect van de zeeën, de oceaan en kustgebieden op de menselijke gezondheid en welzijn beter te begrijpen.
 • Policy Driven and Responsive Mode Research behandelt nieuwe onderwerpen met lokale, regionale of internationale prioriteit.
 • Blue Sky Research ondersteunt uitstekend, maar risicovol onderzoek met betrekking tot de oceaan.