Ocean Observation | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

Ocean Observation

Het VLIZ wil bijdragen aan een geïntegreerd oceaanobservatiesysteem om ons inzicht in het complexe mariene milieu te verbeteren en om gegevens aan te leveren voor oceaanecosysteemmodellen. We zullen online in situ en teledetectienetwerken gebruiken om het mariene ecosysteem inclusief het zeeleven te observeren.

Om dit te optimaliseren gebruiken we de in situ inzet van chemische, fysieke en biotische sensoren en de bijbehorende datastromen. Voor het teledetectiedeel zullen we de technologie aanpassen en verbeteren voor het gebruik in ondiepe kustwateren (bijvoorbeeld voor het detecteren van belangrijke taxa van fytoplankton). Daarnaast willen we ecosysteemkarakteristieken die afgeleid worden van satellietsensoren valideren met behulp van in situ metingen. Onze sensornetwerken zijn sterk afhankelijk van onze vaste en zeegaande platformen en ons Marine Robotics Centre.

Onder water proberen we akoestische waarnemingen onder de bodem te verbeteren, vooral ook op plaatsen waar de aanwezigheid van aardgas de klassieke akoestische metingen verstoort. We willen dit aardgas ook analyseren in sedimenten voor de Belgische kust. Dit onderzoek zal ons informeren over de hoeveelheid gas in de ondiepe sedimenten en in de waterkolom van de zuidelijke Noordzee en de invloed ervan op sedimenteigenschappen zoals cohesie.

Wat betreft visuele waarnemingen, richten we ons voornamelijk op biologische stalen en hoe beeldverwerkingstechnologieën kunnen helpen bij het kwantificeren van soorten plankton-gemeenschappen. Dit zal ons in staat stellen om het verzamelen van gegevens verder te automatiseren, waardoor we uiteindelijk het mariene ecosysteem beter kunnen begrijpen om de effecten van antropogene verandering te voorspellen en beheren. Ten slotte willen we opkomende, transformerende en innovatieve technologie toepassen en ontwikkelen om mariene robotica in ons Marine Robotics Centre te verbeteren.

Voor meer gedetailleerde informatie over ons onderzoek rond Ocean Observation verwijzen we naar de VLIZ-onderzoeksstrategie.