Nieuws | CREST project

Nieuws

Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuws

rss

Newsletter

Slotconferentie CREST - Climate resilient Coast

Toegevoegd op: 2019-07-05
Hoe kunnen we onze kust de veerkracht geven om bestand te zijn tegen een wijzigend klimaat? ...

Zeespiegelstijging: een Belgisch en Europees perspectief

Toegevoegd op: 2019-07-05
Op 12 december 2018 werd de workshop "Kilmaatscenario's voor België” georganiseerd in het Waterbouwkundig Laboratorium te Antwerpen. ...

28 november 2018 vijfde begeleidingscommissie te Antwerpen

Toegevoegd op: 2018-12-21
De vijfde begeleidingscommissie vond plaats op 28 november 2018 te Antwerpen in het Waterbouwkundig Laboratorium (13:00-16:00). ...

CREST gaat zijn laatste jaar in

Toegevoegd op: 2018-12-21
Het CREST-project is zijn laatste jaar ingegaan. Hoog tijd voor een update! Alle presentaties van de voorgaande Begeleidingscommissies staan beschikbaar online. ...

Studie van de langetermijn morfologie

Toegevoegd op: 2018-08-07
Metingen en morfologische waarnemingen die we vandaag doen in de CREST projectgebieden Oostende-Mariakerke en Oostduinkerke-Groenendijk, moeten ook geëvalueerd worden tegenover langere termijn morfologische trends en processen. ...

30 mei 2018 vierde begeleidingscommissie te Brugge

Toegevoegd op: 2018-05-23
De vierde begeleidingscommissie vond plaats op 30 mei 2018 te Brugge (10:00-12:40). ...

Midterm conferentie 23 november 2017

Toegevoegd op: 2017-11-08
Het CREST-project ging officieel van start op 1 november 2015 en loopt voor een periode van vier jaar. Tijdens de midterm conferentie op 23 november 2017 waarderen we uw inbreng als eindgebruikers om ons onderzoek bij te sturen in de tweede helft van het project. We nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan dit evenement. Naast presentaties van voorlopige resultaten van CREST, demo's van monitoringsapparatuur en een postersessie, hebben we ook een aantal interessante key note sprekers. Registreer nu online om uw plaats te reserveren. Graag tot dan! Met vriendelijke groeten, Coördinator Jaak Monbaliu (KU Leuven) ...

Newsletter

Dataovereenkomst ondertekend!

Toegevoegd op: 2017-11-08
Net voor de zomervakantie ondertekenden alle CREST-partners met afdeling Kust een dataovereenkomst voor het vrije gebruik van data en informatie in het kader van het project. ...

Al spelend leren met de ‘Augmented Reality Sandbox’

Toegevoegd op: 2017-08-21
Zelf stormen op onze kustlijn loslaten en hun effect op een veranderende kustlijn bekijken? Het kan! Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) gebruikt hiervoor een Augmented Reality Sandbox (ARS), oftewel een zandbak met (een vleugje) toegevoegde werkelijkheid. ...

Eerste tweeweekse meetcampagnes zijn een feit

Toegevoegd op: 2017-08-16
Een veerkrachtige kust is een kust die bestand is tegen storm en die na een storm weer snel herstelt. Om de veerkracht van de kust te bepalen, en uiteindelijk te verbeteren, is het nodig om een goed overzicht te hebben van de processen die leiden tot strandherstel. ...

CREST zoekt en redt historische wetenschappelijke informatie

Toegevoegd op: 2017-01-18
Binnen CREST worden historische datareeksen opgespeurd en gedigitaliseerd. ...

De overslagbak te Zeebrugge is terug operationeel

Toegevoegd op: 2017-01-18
De Universiteit Gent (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Vakgroep Civiele Techniek) heeft de overslagbak te Zeebrugge terug operationeel gemaakt. ...

De CREST-monitoringskalender staat online

Toegevoegd op: 2017-01-18
Via de webpagina www.crestproject.be/calendar krijgt u een overzicht van de voorbije en geplande monitoringsactiviteiten. ...

Doctoraatsstudenten CREST

Toegevoegd op: 2016-07-08
Momenteel zijn reeds zeven doctoraatsstudenten actief binnen het CREST-project. Een laatste kandidaat wordt voorzien om na de zomer te starten. ...

Universiteit Gent (vakgroep Geografie) kocht een UTV (Utility Task Vehicle) aan

Toegevoegd op: 2016-07-07
De Universiteit Gent (vakgroep Geografie) kocht een UTV (Utility Task Vehicle) Kymco 450i aan om in te zetten voor de opname van het hoogteprofiel van de stranden in de testzones. In een tijdspanne van één getijcyclus (er wordt gemeten tijdens laagwater) kan een terrein van 900 m bij 1800 m met behulp van een laserscanner opgemeten worden, resulterend in een centimeter-nauwkeurige 3D-puntenwolk met hoge puntdichtheid. ...

Op 21 september 2016 gaat in Oostende de tweede begeleidingscommissie door

Toegevoegd op: 2016-07-01
Het CREST-team nodigt u graag uit voor de tweede begeleidingscommissie die doorgaat op 21 september 2016 te Oostende (13:00-16:00). ...

Terugkoppeling met de eindgebruikers

Toegevoegd op: 2016-03-30
Naast een technische adviesgroep met vertegenwoordigers van onze buurlanden, zal op regelmatige basis teruggekoppeld worden met een Begeleidingscommissie waarin vertegenwoordigers vanuit onderzoek, de overheid en de industrie zetelen. ...

CREST ging van start op 1 november 2015

Toegevoegd op: 2016-03-30
Nadat op 16 juli 2015 het projectvoorstel goedgekeurd werd, is het CREST-project officieel van start gegaan op 1 november 2015. De kick-off meeting met alle partners vond plaats op 3 december 2015 te Leuven. ...

De CREST-website online!

Toegevoegd op: 2016-03-29
De gloednieuwe CREST-website is online!

[Voeg toe]