small logo

Duurzaamheidsbarometer voor de Kust

Een initiatief van het Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Startpagina

  • Hoeveel natuur blijft er over aan onze kust?

  • Verandert de bevolkingsstructuur van de kustbewoners?

  • Zijn er nu meer of minder olieverontreinigingen op zee?

© VLIZ (Hamerlynck)

Een duurzaam beheer van de kust. Dat is de finale doelstelling! Een kust met een aantrekkingskracht voor jong en oud. Waar plaats is voor zowel sociale, ecologische als economische aspectenů.

Om na te gaan of de kust ontwikkeld in een duurzame richting, wordt gebruik gemaakt van een duurzaamheidsbarometer. Hij wordt gebruikt om advies te verlenen bij het nemen van beslissingen over de toekomstige ontwikkelingen van de kust. Hij houdt als het ware een vinger aan de pols houden om trends aan de kust te identificeren en een gewenst beleid te kunnen stimuleren. © Yvonne Bax

De duurzaamheidsbarometer bevat een set gegevens of indicatoren. Door regelmatige evaluaties van die gegevens wordt er nagaan of een gebied evolueert in de richting van of net weg van duurzaamheid.

Met deze barometer willen we op een objectieve manier, beleidsmakers, deskundigen en een ge´nteresseerd publiek informeren.

Om de indicatoren van de barometer onder de aandacht te brengen werd er gekozen voor drie soorten van producten: de website, de technische fiche en het kustkompas.

© Karl Van Ginderdeuren
  • De website verleent vrij toegang tot de data, achtergrondinformatie, bronnen e.a. Nieuwe data worden zo snel mogelijk online geplaatst.
  • Het kustkompas is een publicatie en bespreekt de indicatoren. Ze probeert de indicatoren te kaderen in een ruimer beeld. In een handig overzicht kunnen in ÚÚn oogopslag de trends van het voorbije jaar waargenomen worden.
  • De technische fiche (tijdelijk niet beschikbaar) geeft gedetailleerde informatie per indicator voor die mensen die dieper wensen in te gaan op een bepaalde meeting.
De indicatorset is een dynamisch instrument, en ongetwijfeld het gebruik ervan roept vaak nieuwe vragen op of suggereert aanvullingen. We geven de barometer dan ook de kans te groeien en stellen hem bij na evaluatie.

Het opvolgen van de duurzaamheidsindicatoren van het kustgebied is ÚÚn van de operationele doelstellingen die is vastgesteld door de partners van het Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.

Contacteer webmaster | ©2003 Co÷rdinatiepunt Duurzaam Kustbeheer - laatste update : 11 februari 2008