INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Belgian Science Policy (BELSPO)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=1510
www.belspo.be

Nederlandse naam: Federaal Wetenschapsbeleid
Vorige naam: Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), meer

Thesaurustermen (4) : Earth sciences; Funding; Marine sciences; Policy (government)
Adres:
WTC III - Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
BelgiŽ

Tel.: +32-(0)2-238 34 11
Fax: +32-(0)2-230 59 12
E-mail:
 Persoon | Projecten | Datasets 
 
Type: Administratief

Persoon  Top | Projecten | Datasets 

Abstract:
Het Federale Wetenschapsbeleid heeft tot taak: de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het wetenschapsbeleid en aanverwante aangelegenheden; in het bijzonder de tenuitvoerlegging, in opdracht van de Regering, van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de bevoegdheden van de Federale overheid; de uitbouw van een permanente algemene expertise ten dienste van de Federale overheid in wetenschappelijke en technische gebieden. Bovendien kwamen in januari 2002 de Eerste Minister en de Minister van Wetenschapsbeleid overeen om het departement te belasten met het vraagstuk van de geplunderde culturele goederen van de Joodse gemeenschap tijdens de oorlog.

Projecten (2)  Top | Persoon | Datasets 
 • INRAM: GeÔntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • SSD: Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling, meer

Datasets (10)  Top | Persoon | Projecten 
 • INRAM bioassays in het laboratorium: individuele polluenten en geprepareerde polluentenmixen, meer
 • INRAM bioassays in het laboratorium: polluentenmix van passieve samplers, meer
 • INRAM bioassays in het veld: geÔntegreerd experiment 2008/2009, meer
 • INRAM Blauwe Mossel en Japanse Oester studies: kooiexperimenten in de Spuikom en de Belgische Havens in 2007/2008, meer
 • INRAM concentraties van farmaceuticals, diruon, isoproturon en endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, Belgische kusthavens en Belgische kustwateren, meer
 • INRAM concentraties van organochlorides, PAKs, organohalogenen en "nieuwe" pesticiden in het Schelde-estuarium, Belgische kustwateren en Belgische kusthavens, meer
 • INRAM polluentenconcentraties in sterneieren, verzameld in Zeebrugge, meer
 • INRAM: monitoring van benthische fauna in Belgische havens en het Belgische Kustgebied, meer
 • INRAM: Mysidacea populatiestudies in Belgische havens en Belgische Kustwateren, meer
 • Ondersteunende omgevingsdata van de INRAM staalnamecampagnes, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Projecten | Datasets 
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ