INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent-MARBIOL)
www.marinebiology.ugent.be

Engelse naam: Marine Biology Research Group

Thesaurustermen (15) : Artificiële substraten; Benthos; Biodiversiteit; Diepzee; Epibenthos; Estuaria; Macrobenthos; Marien milieu; Mariene ecologie; Meiobenthos; Stranden; Taxonomie; Voedselketen; Zandbanken; Zandige stranden
Taxonomische termen (7) : Bacillariophyceae [WoRMS]; Copepoda [WoRMS]; Crustacea [WoRMS]; Mollusca [WoRMS]; Nematoda [WoRMS]; Polychaeta [WoRMS]; Rotifera [WoRMS]
Adres:
Campus De Sterre, S8
Krijgslaan 281
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 85 28
Fax: +32-(0)9-264 85 98
E-mail:
 Persoon | Publicaties | Project | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Persoon  Top | Publicaties | Project | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut

Voormalig geassocieerde personen (2)

Abstract:
De onderzoeksgroep MARBIOL verricht ecologisch, taxonomisch en fylogeografisch onderzoek naar mariene ecosystemen en soorten. Sinds de oprichting kende het onderzoek een geografische uitbreiding, gaande van de Belgische kust, Noordzee en de aanpalende estuaria naar een grote verscheidenheid in mariene habitats, van de tropen tot polaire systemen, inclusief diepzee-ecosystemen zoals koudwaterkoralen, chemosynthetisch gestuurde ecosystemen en abyssale vlaktes. Het initiële taxonomisch, morfologisch en beschrijvend ecologisch onderzoek op basis van veldwaarnemingen is geëvolueerd naar een sterk procesgericht en functioneel onderzoek met een experimentele, biochemische en moleculaire benadering. De beleidsgerichte vragen in verband met duurzame visserij, diepzee ontginning van mineralen, mariene ruimtelijke planning en natuurbeheer vormen belangrijke elementen in de valorisatie van het hoofdzakelijk fundamenteel onderzoek.

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op het bestuderen van volgende mariene thema’s:
- Ecosystemen in de diepzee, zoals submariene canyons ter hoogte van continentale randen, koudwaterkoralen, seeps, hydrothermale bronnen, mangaanknolvelden en abyssale vlaktes, inclusief de impact van diepzeemijnbouw
- Habitats in polaire zeeën en kustzones;
- Gematigde kustecosystemen (bv. Noordzee en aanpalende estuaria), inclusief zandbanken, stranden, zeegrasvelden en slikken en schorren (biodiversiteit, ecosysteemprocessen, etc.);
- Mariene benthische voedselwebben en biogeochemische fluxen;
- De effecten van omgevingsveranderingen en stressoren op het gedrag en de fysiologie van benthische invertebraten en vis, trofische interacties, functionele respons in trofische biomarkers;
- Voedselweb ecologie in functie van aquacultuurtoepassingen;
- Biodiversiteitsdatabanken aanmaken in functie van ecologische modellering en ruimtelijke planning op zee;
-Taxonomie en barcoding van mariene organismen zoals nematoden en copepoden (harpacticoide copepoden);
- Populatiegenetica en habitatconnectiviteit;
- Evolutionaire ecologie van mariene nematoden en andere mariene sleutelsoorten;
- Vismigratiegedrag en gebruik van habitat;
- Het duurzaam gebruik van de kust en zee door de mens: mariene beschermde gebieden, menselijke impact op natuur en milieu (strandsuppletie, aggregaatextractie, contaminanten, windmolenparken op zee, visserij, etc.);
- Ruimtelijke planning op zee, inclusief natuurbescherming;
- Invasieve soorten;
- Ecologisch modelleren en habitat mapping.

In de toekomst zal de groep zich verder toeleggen op de impact van verstoring (inclusief de globale klimaatsverandering) op kust-, diepzee- en polaire ecosystemen, het belang van biodiversiteit in het functioneren van het mariene ecosysteem en op de ecosysteem gebaseerde aanpak van de visserij, meer specifiek op de impact op de benthische gemeenschap.

De MARBIOL leidt jaarlijks tientallen master en PhD studenten op in mariene wetenschappen (cf. Erasmus Mundus IMBRSea, interuniversitair masterprogramma ‘Oceans and Lakes’, MARES educational networks). Zes centrale thema’s worden hierbij ingevuld: (1) Toekomstige oceanen: temperatuursveranderingen - hypoxia - verzuring; (2) Begrip van biodiversiteitseffecten op het functioneren van marine ecosystemen; (3) Biologische invasies; (4) Natuurlijke en minerale rijkdommen: mijnimpact, overexploitatie, visserij en aquacultuur; (5) Geluidpollutie in oceanen; (6) Habitatverlies, stedelijke ontwikkeling, kustgebonden infrastructuur en mariene ruimtelijke planning. De MARBIOL participeert actief binnen tal van nationale en internationale projecten. MARBIOL coördineert de Belgische node van het EMBRC-ERIC, een pan-Europese onderzoeksinfrastructuur voor biologisch en ecologisch marien onderzoek.

Publicaties (4)  Top | Persoon | Project | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappé, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer
 • Rappé, K.; Vincx, M. (2008). Blue mussels and Pacific oysters in Belgian coastal harbours as test organisms for environmental stress, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 62, meer
 • Rappé, K.; Vincx, M. (2008). Blue mussels and Pacific oysters in Belgian coastal harbours as test organisms for environmental stress. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer

Project  Top | Persoon | Publicaties | Datasets 
 • INRAM: Geďntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer

Datasets (5)  Top | Persoon | Publicaties | Project 
 • INRAM Blauwe Mossel en Japanse Oester studies: kooiexperimenten in de Spuikom en de Belgische Havens in 2007/2008, meer
 • INRAM integrated project data from Belgian harbours and Belgian coastal area (2007-2010), meer
 • INRAM: monitoring van benthische fauna in Belgische havens en het Belgische Kustgebied, meer
 • INRAM: Mysidacea populatiestudies in Belgische havens en Belgische Kustwateren, meer
 • Ondersteunende omgevingsdata van de INRAM staalnamecampagnes, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon | Publicaties | Project | Datasets 
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ