INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Maritiem Instituut (UGent)
maritieminstituut.ugent.be

Engelse naam: Martitime Institute

Thesaurustermen (11) : Environmental policy; Environmental policy; Havenreguleringen; Internationaal milieurecht; International law of the sea; Kustzonebeheer; Maritiem recht; Natuurbehoud; Vervuiling; Waterbeleid; Zeevisserij
Adres:
Universiteitstraat 4
9000 Gent
België

Tel.: +32-(0)9-264 68 97
Fax: +32-(0)9-264 69 89
E-mail:
 Persoon 
 
Type: Wetenschappelijk

Persoon  Top 

Abstract:
Het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent werd opgericht in 1986. Het Maritiem Instituut is een onderzoeksgroep met wortels in de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op internationaal zeerecht, internationaal en Europees milieu- en biodiversiteitsrecht, duurzaam beheer van de Noordzee, beschermde mariene gebieden, mariene ruimtelijke planning en geďntegreerd kustzonebeheer. Binnen het kader van milieurecht wordt bijzondere aandacht besteed aan verontreiniging door schepen, mariene natuurbescherming, zoetwater- en klimaatrecht. Sinds 2015 wordt er ook aandacht besteed aan havens en scheepvaarteconomie. Het onderzoek is vaak multidisciplinair van aard door samenwerking met andere onderzoeksgroepen binnen de Ugent (mariene biologen, bio-ingenieurs, mariene geografen, milieu-economisten) en andere Europese onderzoeksgroepen. Het Marien Instituut is ook partner in het centrum voor Milieu- en Energierecht (Ugent).

De leden van dit instituut hebben binnen hun expertise een lange leservaring op Master- en Master-na-Master-niveau binnen verschillende faculteiten van de Ugent (Recht, Politieke Wetenschappen, Wetenschappen, Bio-ingenieurswetenschappen). Het instituut coördineert de Master in Maritime Sciences en de permanente training in Havenbeheer. Bovendien organiseert het instituut een jaarlijks thematisch Maritiem Symposium.

Een sleutelmoment van het instituut vormt het winnen van de Prijs ‘Rudi Verheyen’ in 2004. Het onderzoeksteam (onder leiding van Prof. Maes en Prof. Lavrysen) behaalde deze bekroning voor het voorbereidend onderzoek dat geleid heeft tot het opstellen van het voorontwerp van het decreet Integraal Waterbeleid en de bijhorende Memorie van Toelichting. Het succesvolste project totnogtoe was het GAUFRE-project met betrekking tot marien ruimtelijke planning. Het concept en het aantonen van de noodzaak tot het ruimtelijk organiseren van mariene activiteiten zoals geďntroduceerd door het GAUFRE-project werd opgenomen door UNESCO en de EU en wordt een wijdverspreide praktijk over heel de wereld.

In de toekomst wenst het Maritiem Instituut verder in te zetten op thema’s als mariene biodiversiteit, mariene ruimtelijke planning, klimaatrecht en de effecten op zee, hernieuwbare energie op zee, internationaal zeerecht, mariene beschermde gebieden en de bescherming van het onderwater cultureel erfgoed. Verder wordt dit instituut gekenmerkt door zijn sterke internationale verankering met participatie in tal van Europese en nationale projecten, alsook door zijn intense samenwerking met tal van Europese onderzoeksinstellingen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Persoon 
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ