INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM)
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=2223
www.vmm.be

Engelse naam: Flemish Environment Agency

Thesaurustermen (8) : Afvalwaterlozing; Data banks; Integraal waterbeleid; Milieuvergunning; Oppervlaktewater; Recreatiewateren; Waterbeheer; Waterkwaliteitscontrole
Adres:
Infoloket
Alfons Van De Maelestraat 96
9320 Erembodegem
BelgiŽ

Tel.: +32-(0)53-72 64 45
Fax: +32-(0)53-77 71 68
E-mail:
 Personen | Dataset 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (2)  Top | Dataset 

Abstract:
Sinds 1 april 2006 wordt het milieubeleid uitgevoerd binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, dit onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Vlaamse minister voor Leefmilieu, Natuur en Energie.

De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid - kortweg IVA VMM. Zij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid: de VMM meet en controleert de kwaliteit en de kwantiteit van water, giet haar bevindingen in wetenschappelijke rapporten en formuleert aanbevelingen; ze int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de waterzuiveringinfrastructuur. De VMM bewaakt ook de luchtkwaliteit, inventariseert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. De VMM stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op dat alle aspecten van de milieuproblematiek behandelt.

Dataset  Top | Personen 
  • INRAM concentraties van farmaceuticals, diruon, isoproturon en endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, Belgische kusthavens en Belgische kustwateren, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Dataset 
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ