INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (UGent-ECOTOX)
Out of use record
Dit instituut is gewijzigd, zie onderstaand instituut
Laboratorium voor Milieutoxicologie (UGent-GhEnToxLab), meer

Engelse naam: Environmental toxicology research group
Overkoepelend instituut: Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (UGent-GhEnToxLab), meer

Thesaurustermen (5) : Endocriene systemen; Endocriene verstoring; Metalen; Polluenten; Toxicologie
Type: Wetenschappelijk
Niveau: Sectie

Voormalig geassocieerde personen (2)  Top | Project | Datasets 

Project  Top | Datasets 
  • INRAM: Ge´ntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer

Datasets (5)  Top | Project 
  • INRAM bioassays in het laboratorium: individuele polluenten en geprepareerde polluentenmixen, meer
  • INRAM bioassays in het laboratorium: polluentenmix van passieve samplers, meer
  • INRAM bioassays in het veld: ge´ntegreerd experiment 2008/2009, meer
  • INRAM integrated project data from Belgian harbours and Belgian coastal area (2007-2010), meer
  • Ondersteunende omgevingsdata van de INRAM staalnamecampagnes, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Project | Datasets 
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ