INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
https://ror.org/0496vr396 [ photogallery ]
seadatanet.maris2.nl/v_edmo/print.asp?n_code=422
www.vliz.be

Engelse naam: Flanders Marine Institute

Thesaurustermen (8) : Bibliotheken; Datacollecties; Education: Environmental sensitizing; Gegevensverwerking; Gegevensverwerving; Informatie centra; Marien wetenschappelijk onderzoek; Onderzoekvaartuigen
Adres:
VLIZ Ė InnovOcean Campus
Jacobsenstraat 1
8400 Oostende
BelgiŽ

Tel.: +32-(0)59-33 60 00
E-mail:
 Personen | Publicaties | Project | Datasets 
JPG file
Type: Wetenschappelijk

Personen (4)  Top | Publicaties | Project | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (3)

Voormalig geassocieerde persoon

Abstract:
Het Vlaams Marien Instituut (VLIZ) is een autonoom instituut met de rechtspersoonlijkheid van een vzw en werd opgericht in 1999. Het VLIZ bevordert de vergaring van mariene kennis en uitmuntendheid in marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene onderzoeksgebieden zijn de oceaan en zeeŽn, de kust en de getijdengebieden. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn de mariene onderzoeksgemeenschap, onderwijsinstellingen, het grote publiek, beleidsmakers en de industrie (binnen het kader van de blauwe economie).

De vijf strategische doelstellingen van VLIZ kunnen als volgt worden samengevat:
- Innovatief en multidisciplinair marien onderzoek initiŽren, ondersteunen, bevorderen en implementeren ten behoeve van, in samenwerking met of als aanvulling op Vlaamse en internationale mariene onderzoeksgroepen;
- Bevordering van het nationale en internationale imago van Vlaams marien onderzoek;
- Fungeren als nationaal en internationaal aanspreekpunt op het gebied van marien onderzoek;
- Bevorderen van oceaangeletterdheid in Vlaanderen en zichtbaarheid van marien onderzoek bij het grote publiek;
- Verstrekken van op maat afgestemde wetenschappelijke data, informatie, kennis en inzichten aan de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap, de blauwe economie en beleidsmakers met betrekking tot mariene aangelegenheden.

Om haar strategische doelstellingen te realiseren, vervult VLIZ een aantal kernactiviteiten:
- Ondersteuning van marien wetenschappelijk onderzoek door het ter beschikking stellen van onderzoeksapparatuur en -infrastructuur (bv. Onderzoeksschip Simon Stevin); uitbouwen en beheren van het VLIZ-datacentrum; vertonen van een uitgebreide collectie mariene literatuur in de VLIZ-bibliotheek;
- Combineren van het detecteren van uitdagingen en kansen voor marien onderzoek in Vlaanderen met actief onderzoek, inclusief in samenwerking met het bedrijfsleven;
- Ondersteuning van een duurzaam en wetenschappelijk onderbouwd beleid voor het kustgebied, de zeegebieden en de aangrenzende estuaria door het leveren van beleidsrelevante producten en diensten aan de mariene onderzoeksgemeenschap, beleidsmakers en industrie;
- Beheer van een informatiedesk dat kwaliteitsvolle zee-gebonden informatie deelt met verschillende doelgroepen (jong en oud, professioneel en breed publiek, lokaal en internationaal, onderwijs- en onderzoeksgemeenschap) en in verschillende bestaande en innovatieve vormen;
- Het opnemen van mandaten om de Vlaamse mariene onderzoeksgemeenschap te vertegenwoordigen in de internationale marien-wetenschappelijke kringen, en formele netwerken rond de blauwe economie;
- Het huisvesten en ondersteunen van internationale organisaties voor de Vlaamse overheid (UNESCO/IOC Project Office for IODE, EMB-secretariaat, EMODnet secreatariaat, JPI Oceans secretariaat Brussel);
- (Co-)organisatie van de Vlaamse bijdrage aan mariene onderzoeksinfrastructuren van de ESFRI-lijst, zoals LifeWatch, ICOS en EMBRC.

Publicaties (2)  Top | Personen | Project | Datasets 
  opsplitsen filter
 • Claessens, M.; Rappť, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Claessens, M.; Rappť, K.; Monteyne, E.; Wille, K.; Noppe, H.; Vincx, M.; De Brabander, H.; Roose, P.; Mees, J.; Janssen, C. (2008). INRAM - Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 37, meer

Project  Top | Personen | Publicaties | Datasets 
 • INRAM: GeÔntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer

Datasets (11)  Top | Personen | Publicaties | Project 
 • INRAM bioassays in het laboratorium: individuele polluenten en geprepareerde polluentenmixen, meer
 • INRAM bioassays in het laboratorium: polluentenmix van passieve samplers, meer
 • INRAM bioassays in het veld: geÔntegreerd experiment 2008/2009, meer
 • INRAM Blauwe Mossel en Japanse Oester studies: kooiexperimenten in de Spuikom en de Belgische Havens in 2007/2008, meer
 • INRAM concentraties van farmaceuticals, diruon, isoproturon en endocriene verstoorders in het Schelde-estuarium, Belgische kusthavens en Belgische kustwateren, meer
 • INRAM concentraties van organochlorides, PAKs, organohalogenen en "nieuwe" pesticiden in het Schelde-estuarium, Belgische kustwateren en Belgische kusthavens, meer
 • INRAM integrated project data from Belgian harbours and Belgian coastal area (2007-2010), meer
 • INRAM polluentenconcentraties in sterneieren, verzameld in Zeebrugge, meer
 • INRAM: monitoring van benthische fauna in Belgische havens en het Belgische Kustgebied, meer
 • INRAM: Mysidacea populatiestudies in Belgische havens en Belgische Kustwateren, meer
 • Ondersteunende omgevingsdata van de INRAM staalnamecampagnes, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Publicaties | Project | Datasets 
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ