INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (IRScNB/KBIN-BMM)
odnature.naturalsciences.be/home/

Engelse naam: Management Unit of the North Sea Mathematical Models

Thesaurustermen (15) : EutrofiŽring; Gegevensverwerking; Getijvoorspelling; Golfvoorspelling; Kustzonebeheer; Management; Modellering; Monitoring; Oceaancirculatie; Olieverlies; Polluenten; Sustainable development; Sustainable development; Teledetectie; Windenergie
Adres:
Gulledelle 100
1200 Brussel
BelgiŽ

Tel.: +32-(0)2-773 21 11
Fax: +32-(0)2-770 69 72
E-mail:
 Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Geassocieerd aan een deelinstituut (2)  Top | Datasets 

Abstract:
De Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium, kortweg BMM, is een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), een federale wetenschappelijke instelling die valt onder het Federaal Wetenschapsbeleid (vroeger bekend onder de naam DWTC).

De BMM werkt volgens een MMM-strategie: Modellering, Monitoring en Management.

Modellering: de BMM bestudeert de ecosystemen van de Noordzee door middel van mathematische modelleringtechnieken, bedoeld om een beter inzicht te verwerven in die ecosystemen en om voorspellingen te kunnen maken.

Monitoring: de BMM verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn om de toestand van het mariene milieu te evalueren en om de mathematische modellen te valideren en aan te passen.

Management: de BMM vertegenwoordigt BelgiŽ in diverse intergouvernementele Conventies die handelen over de bescherming van het mariene milieu. Verder werkt de BMM de Belgische standpunten uit die verdedigd moeten worden, alsook de toepassing van de genomen beslissingen. Dit management gebeurt onder het gezag van de Minister die het milieubeleid onder zijn bevoegdheid heeft.

Datasets (4)  Top 
  • INRAM concentraties van organochlorides, PAKs, organohalogenen en "nieuwe" pesticiden in het Schelde-estuarium, Belgische kustwateren en Belgische kusthavens, meer
  • INRAM integrated project data from Belgian harbours and Belgian coastal area (2007-2010), meer
  • INRAM polluentenconcentraties in sterneieren, verzameld in Zeebrugge, meer
  • Ondersteunende omgevingsdata van de INRAM staalnamecampagnes, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Datasets 
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ