INRAM

Integrated Risk Assessment and Monitoring of micropollutants in the Belgian coastal zone


INRAM Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

18 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

 • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), meer
 • Assessing Risks of Chemicals (ARCHE), meer
 • European Centre for Risk Assessment bvba (EURAS), meer
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), meer
 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer
 • Janssen Pharmaceutica, meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium (IRScNB/KBIN-BMM), meer
 • Natuurpunt, meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie (UGent-GhEnToxLab), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (UGent-ECOTOX), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Diergeneeskunde; Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid & Voedselveiligheid; Laboratorium voor Chemische Analyse (UGent-LCA), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent-MARBIOL), meer
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (LNE-VMM), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), meer
 • Vrije Universiteit van Amsterdam; Institute for Environmental Studies (VU-IVM), meer
 • Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (IPH), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid
INRAM is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Colin Janssen
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ