‘t Vliegent Hart

Op 3 februari 1735 vertrok ‘t Vliegent Hart, een transportschip van de Verenigde Oostindische Compagnie, vanuit Rammekens (Vlissingen) naar Batavia (het huidige Jakarta), beladen met ruwe bouwmaterialen, militaire voorraden, eten, een aantal luxeartikelen en drie kisten met gouden en zilveren munten om specerijen mee te kopen. Het schip kwam in een hevige storm terecht en liep op een zandbank. De bemanning wist het schip bij het stijgen van het tij van de bank los te krijgen, en ze wierpen anker uit in dieper water. De averij aan de romp was echter te ernstig, en het schip verging met man en muis.

Bronnen: