3.500 jaar geleden

3.500 jaar geleden lag de kustlijn een stuk meer zeewaarts dan vandaag de dag. Dit was vooral uitgesproken aan de oostkust. De sterke vertraging van de zeespiegelstijging zorgde er immers voor dat de kustbarrière zeewaarts kon uitbreiden en zich daar kon stabiliseren. Achter de duinenrij ontwikkelden zich uitgebreide moerasachtige veengebieden. Enkel rond de grote getijdengeulen waren getijdenvlaktes aanwezig.

Bronnen:

Referentie kaart:

  • Maikel De Clercq (Renard Centre of Marine Geology, Universiteit Gent)

Lees meer: