5.500 jaar geleden

Door de verdere afzwakking van de zeespiegelstijging rond 5.500 jaar geleden, kon de kustbarrière zich zeewaarts uitbreiden. De toenmalige kustlijn lag toen grotendeels verder in zee dan vandaag de dag. Dit was vooral uitgesproken aan de oostkust, terwijl aan de westkust de duinbarrière samenviel met de huidige kustlijn. Het getijdengebied begon stilaan te verzanden en de kleine geulen raakten buiten gebruik. Hierdoor kon het kustveenmoeras zich verder ontwikkelen.  

Bronnen:

Referentie kaart:

  • Maikel De Clercq (Renard Centre of Marine Geology, Universiteit Gent)

Lees meer: