7.500 jaar geleden

7.500 jaar geleden vertraagde de zeespiegelstijging waardoor het waddengebied begon op te slibben en de kustlijn zich kon stabiliseren. Aan de oostkust lag de duinenrij een stuk verder in zee dan vandaag terwijl in de westelijke kustvlakte de barrière meer landwaarts gesitueerd was. Grote getijdengeulen zorgen voor de overstroming van de IJzervallei. De stabilisatie van de kustlijn zorgde dat de zoute vegetatie verder plaats maakte voor zoete vegetatie zoals riet. Op die manier begon zich stilaan een aanzienlijk zoetwatermoeras te ontwikkelen in de kustvlakte, dat aanleiding gaf tot de vorming van veen.

Bronnen:

Referentie kaart:

  • Maikel De Clercq (Renard Centre of Marine Geology, Universiteit Gent)

Lees meer: