9.000 jaar geleden

9.000 jaar geleden lag de kustlijn een stuk meer zeewaarts dan de huidige land-zee grens. De snelle zeespiegelstijging zorgde er echter voor dat deze zich steeds meer in de richting van het land begon te verplaatsen. De Noordzee werd stilaan dieper en er begon zich een aanzienlijke golfwerking te ontwikkelen die op zijn beurt een barrière van zandige eilanden deed ontstaan. Zeewaarts van deze eilanden genereerden stormen banken zoals de Gootebank en de Akkaertbank, terwijl er achter de barrière een uitgebreid waddengebied lag met geulen, slikken en schorren. In het westen drong het getij diep landinwaarts via de ingesneden IJzervallei. Rond deze periode ontstond lokaal het eerste veenmoeras achter het getijdengebied.

Bronnen:

Referentie kaart:

  • Maikel De Clercq (Renard Centre of Marine Geology, Universiteit Gent)

Lees meer: