Bronstijd

Zo’n 4.000 jaar geleden slaagt men er voor het eerst in koper en tin te versmelten tot brons. Deze mijlpaal luidt het begin van de bronstijd in, een periode die gekenmerkt wordt door het vervaardigen, gebruiken en verhandelen van voorwerpen in brons. Er ontstaan handelsnetwerken tussen  de vroegste beschavingen (bv. Mesopotamië, Egypte, etc.). Het is ook tijdens deze periode dat het schrift zich begint te ontwikkelen. De late bronstijd gaat in onze contreien rond 800 v. Chr. over in de ijzertijd.