De Kogge

Schip aangetroffen bij graafwerken voor de kaaimuren van het zgn. Deurganckdok te Doel in 2000. De kogge is het bekendste type vrachtschip uit de late middeleeuwen (1ste helft 13de-begin 15de eeuw). Het werd vooral ingezet voor de handel tussen Noordwest-Europese Hanzesteden. Dit type schepen werd vooral gebruikt voor transport van bulkgoederen zoals graan, vis, zout, hout, turf, baksteen. Voor Vlaanderen is dit het toonbeeld van een bloeiende internationale handel in de late middeleeuwen.

Bronnen: