Eem

Het Eem was een tussenijstijd waarbij het klimaat spectaculair verbeterde: de ijskappen smolten met een grote zeespiegelstijging tot gevolg. De valleien die tijdens eerdere ijstijden waren uitgeschuurd, zoals de Vlaamse Vallei en de Oostende Vallei, overstroomden. Op deze manier ontstond een groot trechtervormig estuarium dat wel twee keer zo breed was als de huidige Westerschelde. Tijdens de warmste periode van het Eem lag de kustlijn tot 7 km landinwaarts in vergelijking met de huidige barrière. Door het warme klimaat kwamen een aantal diersoorten meer noordelijk voor dan gewoonlijk. Een voorbeeld hiervan is het nijlpaard waarvan er resten werden aangetroffen in het Belgisch deel van de Noordzee.

Bronnen:

Referentie kaart:

Lees meer: