Fragment Romeinse vloer, resten Romeinse dijk

In een Romeinse afvalkuil op het strand van Wenduine werden resten van een Romeinse lemen vloer teruggevonden, met een ouderdom tussen 1 en 400 n.C. In Raversijde werd een Romeinse dijk gevonden: een opwerping van zand, klei en veen die vermoedelijk uit 70-270 n.C. stamt.

Bron: