Holoceen

Het holoceen is de meest recente geologische tijdsperiode van het quartair. Het loopt tot op de dag van vandaag en begint wanneer de laatste ijstijd eindigt 11.700 jaar geleden. Het holoceen is dus een periode met een stabiel en relatief warm klimaat, met hieraan gekoppeld een stijgend zeeniveau. Deze stijging heeft een grote invloed op de evolutie van het Vlaamse landschap en de vorming van het kustgebied. De verdere ontwikkeling van de mens tijdens deze tijdsperiode zorgt voor een steeds groter wordende impact op zijn omgeving en de aarde in zijn geheel.