Houten peddel/broodschep

In 1970 werd dit voorwerp in het oppervlakteveen op het strand van Raversijde gevonden. Het stamt waarschijnlijk uit de periode van het neolithicum tot de ijzertijd. Het lijkt zeer sterk op een plaat om brood in de oven te schuiven maar het zou ook een peddel kunnen zijn.

Bron: