IJzertijd

De ijzertijd volgt op de bronstijd, en wordt gekenmerkt door het wijdverbreide gebruik van ijzer en staal. Zo worden er bv. landbouwwerktuigen, wapens, munten, kunstvoorwerpen, etc. vervaardigd uit ijzer. Het begin van de ijzertijd  verschilt al naargelang de cultuur en geografische locatie, en wordt in onze contreien gesitueerd rond 800-700 v. Chr. Door de verdere ontwikkeling van het schrift tijdens de ijzertijd verschijnen er steeds meer teksten, waarmee ook de literatuur en geschiedschrijving hun ingang vinden. De ijzertijd eindigt met de Romeinse overheersing.