Kaart Bortier

In de vroege middeleeuwen ontwikkelde zich opnieuw een systeem van getijdengeulen in onze kustvlakte. Dit is duidelijk te zien op deze kaart van de hand van Pieter Bortier uit 1878 die de kustlijn anno 861 voorstelt. De ontwikkeling van geulen werd veroorzaakt door menselijke ingrepen in het kustlandschap (het niet onderhouden van de dijken, bouw van havens, etc.) enerzijds en de klimaatverandering anderzijds. Het zand van de duinbarrière wordt gebruikt om de getijdengeulen op te vullen waardoor deze barrière zich in de richting van het land verplaatst.

Bronnen:

Referentie kaart:

Lees meer: