Knuppelweg

Op het strand van Raversijde zijn behalve sporen van bewoning en veenwinning ook de restanten van een Romeinse ‘knuppelweg’ (passerelle en branchages) gevonden. Deze was opgebouwd uit takken van eik en werd met verticaal geplaatste paaltjes in de bodem verankerd. Meer informatie over deze zogenaamde knuppelweg, zoals de breedte en oriëntatie ervan, is niet beschikbaar. Ook weten we niet wat er met de houtresten gebeurde. Volgens Mertens (1958) zou de ‘knuppelweg’ ook het restant van een visweer kunnen zijn, wat een laatmiddeleeuwse datering impliceert. Een identificatie als vlechtwerkresten afkomstig van een omheining of een gebouw is evenmin uit te sluiten.

Bronnen:

Foto: A. Chocqueel, 1948