Mesolithicum

Het mesolithicum begint op het moment dat de laatste ijstijd eindigt (+/- 11.000 jaar geleden). De trend van complexer wordende stenen werktuigen die zich in het paleolithicum manifesteerde, zet zich voort tijdens deze periode. De mens ontwikkelt werktuigen (bv. pijlen, harpoenen, haken), die steeds beter aangepast zijn aan zijn levenswijze die gekenmerkt wordt door jagen, vissen en verzamelen. Het mesolithicum eindigt wanneer de mens deze nomadische levenswijze inruilt voor een sedentair bestaan. Dit gebeurt, afhankelijk van de locatie, tussen 10.000 en 5.000 jaar geleden.