Neanderthalers

De neanderthalers (wetenschappelijke naam Homo neanderthalensis) zijn een uitgestorven soort mensen die behoren tot het genus Homo, waaronder ook de moderne mens (Homo sapiens) valt. Men veronderstelt dat ze tussen 200.000 en 250.000 jaar geleden voor het eerst verschenen. Over het uitsterven van de neanderthalers, tussen 40.000 en 20.000 jaar geleden, wordt nog steeds gedebatteerd. De opkomst van de Homo sapiens en de klimaatverandering (een ijstijd) zijn enkele van de vaak aangehaalde hypotheses. Overblijfselen die het bestaan van de neanderthalers aantonen, zoals beenderresten en stenen werktuigen, worden van West-Europa tot Centraal- en Noord-Azië teruggevonden.