Neolithicum

Het neolithicum is de meest recente periode van het stenen tijdperk en begint wanneer de mens zijn nomadische levenswijze van jagen en verzamelen, inruilt voor een sedentaire levenswijze als landbouwer. Dit is de zogenaamde neolithische revolutie. Tijdens het neolithicum begint de mens met het verbouwen van gewassen en domesticeren van dieren (bv. honden, schapen, varkens, etc.) en gebruikt hiervoor allerhande werktuigen vervaardigd uit steen, hout en been. Ook het vervaardigen van aardewerk vindt zijn oorsprong in het neolithicum. Het neolithicum eindigt, afhankelijk van de locatie, tussen 4000 tot 2000 v.Chr. wanneer de techniek om voorwerpen uit metaal te vervaardigen zijn intrede doet.