Nieuwste tijd

Dit is de meest recente periode in de geschiedenis die tot op heden loopt en waarvan het begin wordt gesitueerd rond het einde van de 18de - begin van de 19de eeuw. In sommige gevallen wordt de periode na 1945 ook aangeduid als ‘eigentijdse geschiedenis’.