Noordmunster

De Noordmunster was een Nederlandse oostindiëvaarder van de Verenigde Oostindische Compagnie, gebouwd in 1647 in Middelburg, en in dienst van de Kamer van Zeeland. Het schip is in november 1648 vergaan bij het Sluische Gat (nu het Zwin). Noordmunster was vertrokken te Wielingen en was waarschijnlijk op weg voor haar tweede reis naar Batavia (Jakarta, Java).

Bronnen: