Romeinse Tijd - tijdsperiode

De Romeinse tijd gaat in onze contreien van start omstreeks de eerst eeuw v. Chr. In 57 v. Chr. verovert het Romeinse leger onder leiding van Julius Caesar immers het toenmalige ‘Belgica’, de streek tussen de Rijn, de Marne en de Seine. Het verloop van deze militaire campagne wordt uitgebreid gedocumenteerd in Commentarii de bello Gallico, Caesars werk over de verovering van Gallië. De Romeinse invloed duurt voort tot zo’n 1.600 jaar geleden, met de inval van grote groepen Germanen in Gallië en de uiteindelijke val van het West-Romeinse rijk (476).