Romeinse tijd

In de Romeinse periode lag de kustbarrière een stuk verder in zee dan de huidige kustlijn, al begon deze zich stilaan landwaarts te verplaatsen. De barrière werd op verschillende plaatsen doorbroken door de zee en het uitgebreide veengebied dat zich had gevormd in de kustvlakte tijdens voorgaande periode, werd overspoeld. Hierbij ontwikkelde zich een getijdensysteem met geulen, slikken en schorren. Deze hernieuwde intrede van de zee in het kustgebied was niet het gevolg van de zeespiegelstijging, die toen reeds sterk was afgezwakt. Men vermoed dat deze te wijten is aan de uitschuring van vroegere getijdengeulen door een verhoogde waterafvoer vanuit het binnenland.

Bronnen:

Referentie kaart:

Lees meer: