Romeinse vondsten

Fragmenten van twee Romeinse kommen in terra sigillata (typisch Romeins aardewerk) werden gevonden op de Kwinte bank door een Brits baggerbedrijf, 170-260 n.C. Verder werden ook een aantal amforen ontdekt in verschillende collecties en musea, die waarschijnlijk uit de zee afkomstig zijn en die uit de 1ste tot 3de eeuw n.C. stammen.

Bronnen: