Saale IJstijd

Tijdens de voorlaatste ijstijd, de Saale IJstijd, strekte de ijskap zich uit tot aan Utrecht in Nederland. Een dergelijke grote uitbreiding van het ijs resulteerde in een globale zeespiegeldaling. Deze daling zorgde ervoor dat het zuidelijke deel van de Noordzee en het Kanaal droogvielen. De ijskap fungeerde als een dam voor het water van de rivieren waardoor zich een groot ijsmeer vormde met een peil dat vergelijkbaar is als het huidige zeeniveau. Op het einde van de ijstijd brak het ijsmeer door ter hoogte van de huidige straat van Dover en liep vervolgens leeg. De grote rivieren zoals de Schelde vloeiden via het Kanaal naar de zee en sneden zich diep in in het omgevende landschap. Hierdoor werd onder meer de Oostende Vallei gevormd. Deze Vallei is de dag van vandaag helemaal opgevuld en bedolven door zandbanken maar de contouren van de insnijding zijn nog steeds zichtbaar op akoestische beelden van de ondergrond.

Bronnen:

Referentie kaart:

Lees meer: