Veenwinning Raversijde

Van de IJzertijd tot de middeleeuwen werd aan veenwinning gedaan in de kustvlakte.  Het veen werd waarschijnlijk niet enkel gebruikt als brandstof maar ook voor het winnen van zout (aangezien het veen ook veel zout bevatte). Op het strand van Raversijde waren tot in de jaren 1970 bij laagtij de sporen van middeleeuwse veenwinning duidelijk te zien (een patroon van regelmatige en onregelmatige veenputten).  Na het bouwen van de strandhoofden en mede door toedoen van regelmatige strandsuppletie is dit oude ‘veenlandschap’ langzaam verdwenen onder een dikke zandlaag.

Bronnen:

Foto's: Cools-Mortier en Etienne Cools