Verschillende soorten munten

Boven: Rekenpenning in geel koper gehecht aan een heft, gevonden op de wraksite van de Buiten Ratel, tussen 1734 en 1740 n.C.

Onder: Romeinse munten, gevonden op het strand in Raversijde, 117-138 n.C.

Bron: