Voorraadpot

Een gerestaureerde voorraadpot met vingertopindrukken uit de 3de eeuw voor Christus. Deze pot werd aangetroffen in de duinen van De Panne tijdens opgravingen tussen 1927 en 1929.

Bron: