Zoutpanne Raversijde

Gedurende de IJzertijd en Romeinse tijd werd aan zout- en veenwinning gedaan in de kustvlakte. De oudste bekende zoutwinningsite (uit de 2e-3e eeuw voor Christus) is onderzocht nabij Veurne, op de rand van een oude geul (de Avekapellegeul).  In de jaren 1970 werd op het strand van Raversijde een raamwerk van horizontale liggers en in het veen ingeheide palen aangetroffen.  Het betreft hier een kunstmatige zoutpanne, waarin het zeewater achtereenvolgens in verschillende bekkens of bassins werd geleid, waar het door natuurlijke verdamping geleidelijk werd geconcentreerd tot een zoute loog. Ook een deel van het bijhorende grachtensysteem kon worden opgetekend. Volgens het talrijke vondstenmateriaal was deze zoutpanne van Raversijde in gebruik vanaf eind 2e eeuw tot in de 3e eeuw na Christus.

Bronnen:

Foto: Hugo Thoen