WestBanks
understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas

WestBanks Metadata Database
List all

By choosing an item from the pick list, you can list all the projects, persons, institutes, literature and datasets in the database.

13 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

 • Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO), meer
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie; Afdeling Dierenecologie en -systematiek; Laboratorium voor Aquatische Ecologie (KULeuven), meer
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Brussel (IRScNB/KBIN-KBIN-BMM), meer
 • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke (NIOZ), meer
 • Natuurpunt, meer
 • Onderzoeksdomein Visserij, meer
 • Stichting Duurzame Visserijontwikkeling vzw (SDVO), meer
 • Université Libre de Bruxelles; École Interfacultaire de Bioingénieurs; Laboratoire d'Écologie des Systèmes Aquatiques (ULB-ESA), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut (UGent), meer
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent-MARBIOL), meer
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust (MOW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (LNE-INBO), meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid
Westbanks is a project Supported by the Belgian Science Policy (BELSPO): SSD Science for sustainable Development
General coordination: Magda Vincx & Jan Vanaverbeke
Hosted by the Flanders Marine Institute VLIZ