Het Europese Horizon 2020 project Sea Change (www.seachangeproject.eu) wil mensen meer bewust maken van de link tussen hun eigen gezondheid en de gezondheid van de oceaan. Door mensen meer ‘oceaangeletterd’ te maken, wil het project de maatschappij meer doordrongen maken van het belang van een gezonde oceaan in ons leven.

Dit gebeurt via tal van activiteiten die zich richten op diverse doelpublieken: het grote publiek, het onderwijs en beleidsmakers. Belangrijk hierbij is het uitdenken en testen van nieuwe methodes voor wetenschapscommunicatie en -bewustmaking, die participatiever en dus effectiever moeten zijn, teneinde ook tot een gedragsverandering in de maatschappij te komen.

Binnen Sea Change coördineert het Vlaams Instituut voor de Zee (www.vliz.be) een werkpakket dat zich richt op het grote publiek. Eén van de taken hierin is het organiseren van een reeks van bewustmakingscampagnes in 7 Europese partnerlanden, waarbij in elk land gefocust wordt op een specifiek thema.

Het thema waarond in elk land wordt gewerkt, is bepaald geworden door een ideeënwedstrijd. De Belgische winnende inzending van Safe Coastal Tourism (www.safecoastaltourism.org), draait rond het thema “de gevaren van de zee”, met een specifieke focus op zwemveiligheid. De campagne kreeg de naam SEAfety First

SEAfety First staat voor een drieluik aan activiteiten:

  • enerzijds is er het event op 8 juni in het kader van WereldOceaanDag,
  • anderzijds zijn er de aansluitende zomeractiviteiten langsheen de ganse kust en interessante locaties in het binnenland. 
  • daarenboven wordt ook door het VLIZ, in samenspraak met de Belgische winnaar van de ideeënwedstrijd en andere partners, een activiteit/product voorbereid die in het najaar ingepland/gelanceerd zal worden en het SEAfety First drieluik zal afsluiten. Meer informatie volgt later op deze website.