Op & Rond de Spuikom | De Spuikom Oostende

Op & Rond de Spuikom

Hengelsport

Op de Spuikom mag je enkel vissen met de hengel. Hiervoor moet er wel een visverlof van de Vlaamse Overheid worden aangevraagd. Aan de steigers zijn er ligplaatsjes voor bootjes. Vissers kunnen een ligplaats aanvragen via de dienst Sport van de Stad Oostende. Door middel van een badge, wordt er toegang verleend tot de pontons. Elk vissersbootje moet duidelijk het toegekende nummer dragen. De bootjes mogen niet op de oever worden onderhouden en zeker niet met anti-fouling verf worden beschilderd. Dit is namelijk bijzonder schadelijk is voor de oesterkweek. Bootjes die zinken, moeten binnen de maand verwijderd worden uit het water en mogen niet op de bermen achtergelaten worden. Er is niet zoveel gekend over de verschillende vissoorten die leven in de Spuikom. Onderzoek in 1998 toonde aan dat er vooral veel paling voorkomt, maar ook soorten als Brakwatergrondel, Dikkopje, Steenbolk, Sprot, Pladijs, Zeebaars en Puitaal. Paling vangen of rapen (bij een lage waterstand) is niet toegelaten. Wegens de hoge PCB gehaltes in wilde paling is het ook afgeraden deze te consumeren.
 

Watersporten

Om te watersporten op de Spuikom moet je aangesloten zijn bij een sportclub, die gevestigd is rond de Spuikom. Meer informatie over de mogelijkheden vind je terug op de websites van de clubs. 

Gemotoriseerde watersport, jet-ski’s en motorbootjes zijn niet toegelaten. Alleen de watersportclubs mogen een motorboot inzetten tijdens opleidingen en/of wedstrijden. Ook voor wetenschappelijke doeleinden wordt na goedkeuring soms de toelating gegeven om met een motorboot op de Spuikom te varen.
Vrij zwemmen in de Spuikom is verboden. Sporadisch zijn er duikproeven of wedstrijden, maar dit kan alleen in clubverband en na afspraak met de watersportverenigingen
 

Waar sporten en vissen?

Tijdens de wintermaanden is de noordelijke helft van de Spuikom een winterrustgebied voor de watervogels, en mag er enkel gevist en gesport worden in de zuidelijke helft. Ook ter hoogte van de zones voorbestemd voor de oesterkweek mag je niet vissen. In de buurt van de sluizen is het verboden te zeilen, surfen of vissen (aangeduid met gele vlotters). Tijdens het binnentrekken van water of het spuien, ontstaan er namelijk gevaarlijke stromingen. 
  • Het is verboden op de meetboei te klimmen of bootjes/surfplanken eraan te verankeren. Op de boei is gevoelige meetapparatuur gemonteerd. 
  • In de Spuikom zijn er oesterriffen die regelmatig verwondingen veroorzaken bij watersporters die in contact komen met de scherpe schelpranden. Aangepast schoensel is wenselijk. De grootste riffen zijn aangeduid met boeitjes. 
  • De Spuikom is een ondiepe plas en is gemiddeld 1,5 meter diep. 
  • Er kunnen wieren blijven hangen aan de vinnen van surfplanken of zwaarden van boten.

 

Natuur en aquacultuur

De bodem van de Spuikom herbergt een rijke fauna maar veel is er niet over gekend. De visrijkdom van het gebied, in combinatie met zijn ligging aan de kust en de talrijke bodemorganismen, is een aantrekkingspool voor heel wat vogelsoorten. De noordelijke helft van de Spuikom is tussen oktober en het begin van de paasvakantie gereserveerd als rustgebied voor watervogels. Tijdens deze winterperiode overwinteren tal van watervogels zoals de aalscholver, brilduiker, dodaar, fuut en meerkoet, maar ook zeldzamere soorten zoals duikers (roodkeelduiker, parelduiker, kuifduiker) en fuutachtigen komen geregeld voor op de Spuikom. De aangelegde natuureilandjes vormen broedgelegenheid voor visdiefjes en kokmeeuwen.

In de afgelopen jaren heeft de exotische Japanse oester (Crassostrea gigas) de Spuikom in Oostende gekoloniseerd en de inheemse oester verdrongen. De dominantie Japanse oester creëert ernstige overlast op harde structuren zoals sluizen en pontons. De schelpen van oesters zorgen voor grote riffen.

Het water van de Spuikom is het enige oppervlaktewater in Vlaanderen dat de bestemming 'schelpdierwater' heeft meegekregen. In Spuikom is een oesterkweker actief, die schelpdieren opkweekt met behulp van manden en korven die in het water hangen aan lange stevige kabels. Op en rond de Spuikom is het verboden schelpdieren te plukken zonder vergunning.

Meer leren over de aanwezige natuur en aquacultuur?

Er is een rijk en gevarieerd natuurlijk leven zichtbaar op de bodem en op de vele steigers. Horizon Educatief organiseert regelmatige wandelingen en activiteiten voor tal van doelgroepen. Ook een bezoek aan de oesterkwekerij is mogelijk.

|