Waterpeil van de Spuikom | De Spuikom Oostende

Waterpeil van de Spuikom

Het waterpeil

In de Spuikom wordt getracht het waterpeil constant te houden op 3,27 m TAW. Het peil mag varieren met -30 cm en +10 cm tegenover het streefpeil. Bij het streefpeil is de Spuikom gemiddeld 1,5 m diep. Het actuele waterpeil is terug te vinden via www.vliz.be/spuikom/metingen (vink Waterstand (streefdoel) aan en klik op de rode 'refresh' knop).

 

Waterstand Streefdoel

 

De oude sluisdeuren zijn lek aan beide kanten. Er stroomt altijd water van de Spuikom naar de haven, omdat het waterniveau in de haven meestal lager staat dan in de Spuikom. De Spuikom loopt dus traag leeg, en er moet dus geregeld extra water worden binnengelaten bij een hoogtij. Een waterpeilverlaging gebeurt enkel in kader van onderhoudswerken of om de waterkwaliteit te verbeteren.

|