Ontwerpplannen marien beleid in de Belgische Noordzee: jouw mening telt!

openbare raadpleging KRMS
Elia MOG | Dienst Marien Milieu

De federale overheidsdienst Marien Milieu organiseert twee openbare raadplegingen waarbij burgers nog tot en met 30 september hun mening kunnen geven op de nieuwe Belgische plannen in het mariene milieubeleid. Zo is er een nieuw ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, en een nieuw ontwerp voor instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen voor Natura2000-gebieden in het Belgisch deel van de Noordzee.

Voor meer informatie en toegang tot de openbare raadpleging over het Belgische maatregelenprogramma voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (2022-2027): klik hier.

Voor meer informatie en toegang tot de openbare raadpleging over de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor Natura2000 (2022-2028) in de Belgische Noordzee: klik hier.

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!