Multifunctionele eilanden in de Noordzee - standpuntvoorstelling

Multifunctionele eilanden op zee
Nigel Jarvis | KVAB

De laatste jaren is er een snel stijgende nood aan nieuwe exploitatiemogelijkheden op de Noordzee. Eilanden op zee ziet men als bijdrage tot een verbeterde kustveiligheid en een versnelde conversie naar hernieuwbare energie. Ook bieden ze extra kansen voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op en rond de Noordzee. De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) organiseerde een overleg met diverse betrokkenen uit industrie, onderzoek en beleid; en publiceerde hierrond een standpunt. Op 26 september wil de KVAB verder in dialoog gaan met een bredere groep van betrokkenen en burgers.

Eilanden op zee kunnen bijdragen tot een verbeterde kustveiligheid en een versnelde conversie naar hernieuwbare energie. Ze bieden ook extra kansen voor nieuwe activiteiten op en rond de Noordzee. Niet allen is meer doorgedreven onderzoek hierrond noodzakelijk. Ook staan onze beleidsverantwoordelijken voor de uitdaging om een dynamisch kader te ontwikkelen dat beantwoordt aan de groeiende noden en rekening houdt met de effecten van klimaatswijziging.

Na ruim overleg met betrokkenen uit de industrie, de universiteiten en de beleidsstructuren kwam de KVAB in 2021 tot een standpunt over de ruimtelijke, ecologische en economische impact van multifunctionele eilanden in de Noordzee. De auteurs van de publicatie dachten creatief na over de toekomst van de Noordzee, rekening houdend met de verwachte zeespiegelstijging en de noden inzake nieuwe bronnen voor groene energie.

Op 26 september gaan de auteurs in actieve dialoog over hun standpunt met de bevolking om zo een breed maatschappelijk draagvlak te creëren. Het avondprogramma (18:00-21:00) in het Paleis van de Academiën in Brussel omvat een drietal lezingen, gevolgd door een debat en netwerkreceptie.
 

Download publicatie
Multifunctionele eilanden in de Noordzee (2021). Jos Smits et al.  | Publicatie downloaden

Gratis registratie voor de debatavond in Brussel

Suggesties

Heb je zelf ideeën, interessante weetjes ...

Stuur ons je suggestie

Artikel delen

Lijkt dit artikel iets voor uw vrienden of collega’s? Deel het met hen!